06 10 77 33 33 janine@projectmindz.nl

PRIVACY

 

Persoonsgegevens

Project Mindz gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek van zijn website beschikbaar komen. Project Mindz zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die door deze site worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens,
bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het inschrijven op de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Verwerking gegevens bezoek website

Project Mindz verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer wordt geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Meer informatie over de cookies-wetgeving en het gebruik van cookies vindt u op de pagina Cookies.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. Project Mindz is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw privacy? Neem dan contact op met Project Mindz via e-mail
contact@projectmindz.nl of telefonisch +31 6 10 77 33 33.